1. Šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 2006, Nr. 3-62).
 2. Vadovaujantis SAM 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943, paslaugų teikimo namuose tvarką ir apimtis nustato pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos vadovas.
 3. Pacientas ar jo globėjai, pageidaujantys išsikviesti šeimos gydytoją į namus, privalo telefonu susisiekti su KLINIKOS administratore ir nurodyti iškvietimo priežastį. Klinikos administratorė užregistruoja iškvietimą į namus, jeigu paciento būklė ir skundai atitinka šias indikacijas:

Vaikai:

 • turintys visišką negalią;
 • naujagimiai (iki 1 mėn. amžiaus): karščiuojantys, vemiantys, viduriuojantys;
 • karščiuojantys kūdikiai (iki 1 metų amžiaus), kai t > 38,6 C.

Suaugusieji ir paaugliai:

 • turintys visišką negalią;
 • paaugliai, nevaikštantys dėl sunkaus neįgalumo;
 • suaugusieji, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.
 • Jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka aukščiau išvardintų indikacijų, o pacientas nesutinka atvykti į KLINIKĄ, gydantis ar budintis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę telefonu (sprendžiama, kokia pagalba pacientui tikslingiausia, jei nematoma galimybių suteikti kokybišką paslaugą paciento namuose, rekomenduojama atvykti į gydymo įstaigą).
 • Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.
 • Planine tvarka pacientą namuose lanko gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs. Lankymo namuose datą ir laiką gydytojas nustato pats.

Gydytojo iškvietimo ir vizito atlikimo tvarka

 1. Iškvietimai į namus einamajai dienai registruojami registratūroje iki 11 val.
 2. Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name – užrašomas durų kodas, kontaktinis telefonas.
 3. Šeimos gydytojas lanko namuose prie jo prisirašiusius KLINIKOS pacientus.
 4. Gydytojai pacientus namuose lanko ne pacientų priėmimo KLINIKOJE laiku.
 5. Kviečiant šeimos gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.
 6. Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.
 7. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalba.

AND klinikoje už paslaugas atsiskaityti galite palankiomis mokilizingas sąlygomis. Sužinokite daugiau ČIA